Konverteringsoptimering betyder flere ordre i din webshop

Vi løfter jeres webshops bundlinje ved at sænke den kognitive belastning for brugerne, gøre det nemmere for dem at udføre den kommercielle hensigt og gennemføre en ordre

Læs mere om konverteringsoptimering Læs mere
Intelligo har Danmarks førende eksperter i konverteringsoptimering for webshops

3 trin til at optimere din webshop

Intelligo indleder altid et samarbejde med en dybdegående adfærdsanalyse add
1. Analyse

Ud fra en kvantitativ analyse identificere vi hvor ordene forsvinder ud af din webshop og hvor de “lavest hængende frugter” skal findes.

Ud fra en dybdegående analyse opstiller vi hypoteser til A/B splittest add
2. Hypoteser og design

Vi opstiller klare hypoteser og udarbejder optimerede design ændringer, tekst og struktur baseret på vores indledende analyse

Ved brug af moderne splittest værktøjer som Google Optimize findes en statistisk signifikant vinder af hypotesen add
3. Grundig test

Vi opsætter og afvikler data drevne split-test for at finde frem til den vindende kombination på netop din webshop.

Gør det nemt at købe

Når en bruger besøger din hjemmeside, så gælder det for dig om, at gøre det så nemt som muligt for dem, at købe dine produkter.

Det kan du gøre ved at hjælpe dem med, at tage beslutningen, fjerne tvivlsspørgsmål og vække tillid hos brugerne.

Som webshop ejer kan du som oftest, med fordel, stresse dine brugere en smule, se i videoen hvordan vi stresser kunderne til flere salg.

Få hjælp til at optimere din webshop

Andre som dig vi har hjulpet

Webshop med designer brands

Driver du en webshop med designer brands, så er du nok bekendt med udfordringen i, at skille sig ud fra mængden. Mange andre webshops sælger produkter der er nøjagtigt magen til dine - så hvordan skiller du dig så ud?

Udfordring

Vi har i en 12 måneders periode samarbejdet med en webshop der sælger kendte designer brands til en kræsen målgruppe. Webshoppen havde indledende en dalende konverteringsrate og fandt det svært, at skelne sig ud i et voksende rødt marked.


Løsning

Gennem løbende analyser af tilgængelig kvantitativ data, sessions optagelser og brugertest fandt vi frem til flere områder på webshoppen der kunne forbedres. Vi udfører løbende data analyse og splittest for at opstille og bekræfte hypoteser.

Vi har bl.a. arbejdet med at fortælle Den gode historie, skabe autoritet og udvise ekspertise på webshoppen.


Resultat

Gennem et struktureret samarbejde og dialog har vi løftet konverteringsraten med 116,49% set i forhold til samme periode foregående år.

Endvidere er afbrydelses frekvensen under checkout processen faldet betydeligt og gennemsnitlig session varighed steget med 38,55%.


Fysisk butik med webshop

Væksten indenfor E-Commerce har været stejlt stigende de seneste år. Vi blev kontaktet af en forretning med to fysiske forretninger i Indre København. Indehaverne havde et ønske om, at optimere online tilstedeværelsen og øge omsætningen gennem E-Commerce.


Udfordring

For fysiske forretninger kan springet til online være udfordrende, eksekveres det rigtig er belønningen stor. Målet kan være, at der opstår en synergieffekt mellem den fysiske forretning og webshoppen. Hvordan eksekveres dette rigtigt?


Løsning

Vi indså hurtigt, at den tidligere webshop løsning ikke stod til at redde. Vi valgte derfor i tæt samarbejde med kunden, at udvikle en ny webshop fra bunden.

Den nye webshop fungere både selvstændigt og som touch point på customer journey mod de to fysiske forretninger i indre København.

Efter at have vist høj ROI på den danske platform, blev der truffet beslutning om, at udvide til det engelsksprogede marked.


Resultat

Webshoppen har i den indledende periode leveret en stigning i konverteringsrate på gennemsnitligt 39,20% hver måned, set i forhold til måneden før.

Overordnet er konverteringsraten steget med 361% sammenlignet med tidligere år før vores samarbejde.

Hvorfor hedder vi Intelligo Denmark?

Hvorfor Intelligo?

At optimere din online forretning handler om mere end følelser og mavefornemmelse. Det handler om, at forstå din forretning og de kunder der kommer ind i den.

Intelligo kommer af det latinske non intelligitis, hvilket kan oversættes til vi forstår. Vi forstår din forretning og dine kunder gennem data og analyser. Vi sammensætter vor datakilder og analyser med en mangeårig erfaring indenfor e-Commerce og optimering fra hjertet af København.

Derfor hedder vi Intelligo Denmark.

Konverteringsoptimering - En process

For at sikre høj kvalitet i vores arbejde bruger vi en fast process ved hver ny runde konverteringsoptimering. På denne måde sikre vi, at ingen trin bliver sprunget over og at de fundne resultater er statistisk signifikante. Det betyder for dig, at du kan stole på vores resultater.

Målet for hver runde A/B testing er at løfte din bundlinje.

Vi ser ofte fejl i implementeringen af data analyse værktøjer som Google Analytics
Styr på analyseværktøjerne

Vi sikre os, at alt der bør trackes også bliver det. Vi går i dybden med jeres Google Analytics, Google Optimize og Google Tag Manager opsætning. Det er strengt nødvendigt for, at vi kan stole på de senere test resultater.

Desværre ser vi, at der på den ene eller anden måde er fejl i 80% af alle Google Analytics konfigurationer vi får adgang til.

1
Før et konverteringsoptimerings forløb igangsættes er det vigtigt at lave en grundig markedsundersøgelse
Markedsundersøgelse og webshop analyse

Hvad er vores mål i denne fase?

Vores mål er at forstå hvem dine kunder er - ikke kun dine besøgende, men de besøgende der konvertere til ordre.

Vi kigger nærmere på hvem de er, hvad og hvorfor de handler som de gør ud fra demografisk data, vaner og vores brede erfaring indenfor brugeradfærd.


Endvidere er vores mål, at forstå din forretning og webshop. Vi vil lære hvad der sker i din virksomhed, hvor vi ser udfordringer og hvem der varetager dine day-to-day forretningskritiske rutiner.


Hvordan foretager vi vores analyse?

Ud over at vi taler meget med dig og dine ansatte, så foretager vi følgende strukturerede analyser under gennem denne indledende fase:

  • Fuld data analyse for fuldt ud at forstå hvad og hvor der sker bevægelser på din webshop

  • Analyse af muse courser data for at se hvor brugernes mus bevæger sig, hvad de klikker på og hvor langt de scroller ned af siden. Dette gør vi for at forstå hvilke elementer på din webshop brugerne interagere med - og hvor de undlader at interagere.

  • Sessions optagelser for at underbygge kvantitativ data fra vores to forrige analyser, bruger vi en kvalitativ forståelse af sessions optagelser fra din webshop. Forestil dig vi sidder bag skulderen på alle de brugere, der besøger din webshop og kigger med. Det er meget guld gemt i netop denne analyse.

  • Konkurrent analyse for at kende din forretning, må vi også kende dine konkurrenter. Vi går derfor i dybden for at finde ud af hvor deres styrker og svagheder er.

  • Cart abandonment analyse Du mister mange salg fra indkøbskurven til bestillingssiden. Derfor går vi i dybden med dit bestillings flow og finder her normalt mange “lavthængende frugter”.

Når vi er færdige med vores markedsundersøgelse og webshop analyse kender vi dig, din forretning og dine kunder rigtig godt. Vi har konkret data at arbejde ud fra og vi nu være klar til, at opstille klare test hypoteser.

2
Hos Intelligo Denmark prioritere vi det mange test hypoteser i tæt dialog med vores kunder
Test hypoteser og prioritering

Ud fra vores markedsundersøgelse og webshop analyse er vores hold klar til at udtænke løsninger på hver af de udfordringer din webshop har. For hver udfordring vil vi komme med flere løsningsforslag og hypoteser.

I den ideelle verden kunne vi teste alle vores hypoteser samtidig. Det er bare desværre ikke sådan det er i dagens Danmark. Derfor prioritere vi alle hypoteser i forhold til hinanden efter hvor meget energi de vil kræve at teste og hvor stor betydning de vil have for din omsætning.

De hypoteser vi vurderer og som kræver mindst og giver det største potentiale, tester vi først imod kontrollen (din nuværende side).

3
Hvordan finder man en vinder af en splittest? Det gør man gennem grundig data analyse
Test og det at finde en vinder

Ud fra vores prioriterede hypoteser udarbejder vi varianter ud fra din nuværende webshop. Vi udfører herefter A/B splittest hvor vores hypoteser testes direkte imod baseline, din nuværende webshop. Det foregår helt praktisk ved, at vi sender 50% af de besøgende til din side og 50% af de besøgende ser vores test hypotese variant.

Efter ca. 1 måned kan vi normalt, med udgangspunkt i videnskabelige teorier om statistisk signifikant, afsige en vinder af eksperimentet.

Vi tester normalt ikke kun 50/50, men nærmere 33.3/33,3/33,33.

Efter hver test periode analysere vi de fundne resultater grundigt, for at sikre os, at der ikke er tale om et falsk positivt resultat. Det er din omsætning der er på spil. Derfor skal vi være helt sikre på, at det vi efterfølgende implementere også er det rigtige valg.

4
Når en splittest er færdig analysere vi grundigt resultatet, og opsætter nye hypoteser. Vi kalder det at rense og gentage
Rens og gentag

Splittesting er en iterater process. Hver gang vi tester en hypotese, lærer vi noget nyt om dine kunder.

Det giver os derfor grundlag for, at udarbejde nye hypoteser og gennemføre nye tests der kan løfte omsætningen på din webshop.

Du skal derfor ikke se konverteringsoptimering som en éngangs forestilling. Der er altid plads til optimering og dermed en øget omsætning.

done

Spørgsmål om konverterings optimering

Hvordan beregner jeg min konverteringsraten?

Som webshop ejer vil din overordnede konverteringsrate fortælle dig i hvor stor grad du afsætter dine varer til de potentielle kunder der besøger din hjemmeside.

Konkret beregnes konverteringsraten ud fra følgende formel:

(Antal ordre / Antal besøgende)*100% = konverteringsrate

Hvis vi skal sætte konkrete tal på, kunne det være:

(356 ordre / 10.000 besøgende) * 100% = 3,56%

Hvilken konverteringsrate skal jeg være tilfreds med?

Mange danske webshops har en overordnet konverteringsrate på 1-2%.

Du vil altid kunne finde outliers i hver ende af en normal fordeling, så fortvivl ej hvis du møder andre webshop ejere på en konference som siger, at de har 0.5% i konverteringsrate.

Hos Intelligo Denmark har vi et internt mål om, at vores kunder skal konvertere 3.5-5%. Det mål opnår vi som oftest for vores kunder efter 12-18 måneder samarbejde.

Hvad er en konvertering og konverteringsrate?

Traditionelt indenfor e-Commerce / webshops referer en konvertering til en person som har besøgt din hjemmeside og afgivet en ordre. Kort sagt, de besøgender der har givet dig penge for en service eller et produkt.

Ud fra en matematisk vinkel, er konverteringsraten den andel af besøgende der ender med at aflægge en ordre.

Et godt eksempel er, at din webshop har 100.000 besøgende / måned og du har 1.250 ordre / måned. Din konverteringsrate vil så være 1,25%. Målet med konverteringsoptimering er, at løfte din samlede konverteringsrate.

Hvorfor kan konverteringsoptimering betale sig?

Under antagelse af, at din dækningsgrad per ordre forbliver positiv når antallet af ordre øges, vil konverteringsoptimering betyde en forbedre af din virksomheds bundlinje.

Før vi påbegynder et samarbejde med en ny webshop, analyserer vi grundigt hvorvidt det økonomisk kan betale sig for webshoppen, at samarbejde med os. Det gør vi bl.a. ved, at analysere den nuværende dækningsgraden pr. gennemsnitlig ordre og sammenholde denne med det estimerede løft i konverteringsrate.

Efterfølgende fratrækkes de omkostninger, der måtte være for at løfte konverteringsraten. På den måde er vi sikre på, at nye projekter bliver win/win for alle parter.

Hvor mange interne ressourcer skal vi afsætte?

I den indledende fase vil I opleve, at den ansvarlige for projektet i jeres virksomhed er i næsten daglig kontakt med os. Herefter stilner kontakter lidt af under test fasen og tager derefter til igen, når vi kommer til analysedelen.

For at vi kan skabe success for jeres webshop kræver det, at vi har en åben dialog om udviklingen hos jer, udviklinger i markedet og de indsigter vi frembringer via data.

I vores samarbejde har vi generelt kontakt 2-3 gange pr. uge og beder vores samarbejdspartnere budgettere med 10-15 timer intern tid pr. måned.